Over de vereniging

Ook Terborg is in de afgelopen jaren niet ontkomen aan een daling van het winkelbestand. Een ontwikkeling overigens, waarmee vele kleinere kernen te maken hebben gehad. Echter, allerlei initiatieven in het stadje moeten ertoe leiden, dat aan die ontwikkeling een halt wordt toegeroepen.

Met zijn allen staan we aan de vooravond van een grondige renovatie van het centrum van Terborg, waarbij het inmiddels aardig versnipperd geraakte winkelgebied in de Hoofdstraat weer geconcentreerd zal gaan worden. Daarmee beogen we een aantal zaken te bewerkstelligen: verhoging van de aantrekkelijkheid van het winkelgebied voor onze klanten, verbetering van het ondernemersklimaat (volgens onderzoek is er nog ruimte voor een aantal detailhandelszaken) en uitbreiding van het aantal woningen op mooie locaties in het centrum van Terborg.

"Terborg Centraal" steunt de initiatieven van harte en participeert actief in een begeleidingscommissie, bestaande uit een aantal partijen, die Terborg een warm hart toedragen en die er alles aan doen om plannen in een vlot tempo van de grond te krijgen.

In het eerste jaar van haar bestaan is door "Terborg Centraal" met name aan teambuilding onder de ondernemers gewerkt. Een ondernemersdag, een regelmatig terugkerend "Terborgs's borreluurtje" en andere activiteiten hebben ertoe geleid, dat de vereniging inmiddels uit zo'n 60 enthousiaste leden bestaat, die actief meewerken aan het tot stand brengen van meerdere markten en een grootse Sinterklaasintocht.

In de komende periode zullen er nieuwe activiteiten ontplooid (moeten) worden, eventueel gezamelijk met andere verenigingen of instanties - er zijn al gesprekken gaande met de locale V.V.V., oranjevereniging en Stichting Terborg Promotie - om nog meer smoel aan een levendig en ondernemend Terborg te geven. Onze klanten zullen gaan merken, dat het centrum van Terborg leeft en dat het aantrekkelijk is om daar de inkopen te doen en op bepaalde plekken een hapje en een drankje te nuttigen.
 

LAATSTE NIEUWS

Intocht Sint groot succes

sint-2021-2.jpg

Zoals elk jaar laat Sinterklaas zich door niets tegenhouden....

Lees meer

Wanneer komt Sinterklaas naar Terborg?

Sint2021.jpg

Ook in 2021 komt Sinterklaas naar Terborg. Hoe, waar en wann...

Lees meer