Doetstellingen Terborg Centraal

Ondernemersvereniging "Terborg Centraal" heeft als doel de verbetering van het winkelgenot- en aanbod in Terborg.

Middels gezamelijke, de teamgeest van de Terborgse ondernemers bevorderende inspanningen en activiteiten wordt veel in het werk gesteld om de inwoners van Terborg en omliggende plaatsen een attractief, gezellig en gevarieerd koopcentrum voor te schotelen.

Daarbij zal goed geluisterd worden naar de uitslag van een in 2005 onder de bevolking van Terborg gehouden enquete. Tevens wordt de samenwerking gezocht met andere in Terborg actief zijnde belangengroepen, zoals "Terborgs Belang" en Stichting Terborg Promotie, om positief bij te dragen aan een verbetering van het woon- en leefklimaat in Terborg.

LAATSTE NIEUWS

Sinterklaas gearriveerd in Terborg

sint-2020-1.jpg

Sinterklaas is weer in Terborg. Dit jaar was er een Pieten t...

Lees meer

Mededeling van Sinterklaas

Vanmorgen kwam juffrouw Kim in de school. En ze had een heel...

Lees meer